Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrIII. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA 17.12.2019.

18-12-2019

III. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA  17.12.2019.

III. izmjene i dopune Proracuna Opcine Nova Kapela za 2019. godinu.pdfZATVORI