Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanja odbačenog otpada na području općine Nova Kapela

31-01-2018
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanja odbačenog otpada na području općine Nova Kapela Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Nova Kapela.pdf  ...

Opširnije


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova Kapela

31-01-2018
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova KapelaOdluka o načinu pružanju usluge prikupljanja miješanoga  i biorazgradivoga komunalnoga otpada na području općine Kapela Kapela.pdf...

Opširnije


Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-

20-09-2017
Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-Informacija o Odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateske procjene „Plana gospodarenja otpadom Opcine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na okolis.pdf...

Opširnije


Plan gospodarenja otpadom Općine NOva Kapela za period 2011. - 2019. godine

25-09-2012
Plan gospodarenja otpadom Općine NOva Kapela za period 2011. - 2019. godinePlan gospodarenja otpadom 2011. - 2019.godina.PDF...

Opširnije