Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI

17-02-2020
ODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI Odluka o provedbi mjera suzbijanja stetnika u 2020. godini.pdf ...

Opširnije


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2020

11-02-2020
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2020 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara 2020.pdf ...

Opširnije


Program mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020.

27-01-2020
Program mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020. Program mjera i provedbeni Plan DDD mjere 2020 za podrucje opcine Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Plan prijma u službu u Općinu Nova Kapela za 2020. godinu

30-12-2019
Plan prijma u službu u Općinu Nova Kapela za   2020. godinu Plan prijma u sluzbu 2020.pdf ...

Opširnije


PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020

04-12-2019
PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020 PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020.pdf ...

Opširnije


Registar komunalne infrastrukture Općine Nova Kapela- 2019.

02-08-2019
Registar komunalne infrastrukture Općine Nova Kapela- 2019. Nerazvrstane ceste -  2019.xlsx Javne prometne povrsine -  2019.xlsx Javne zelene povrsine - 2019.xlsx Gradevine i uredaji javne namjene - 2019.xlsx Groblja i krematoriji...

Opširnije


PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA #2019.

18-04-2019
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA #2019.PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA - 2019.pdf...

Opširnije


Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Nova Kapela

21-12-2018
Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine  Nova Kapela  WEBGIS-PROCJENA RIZIKA OPĆINA  ...

Opširnije


Odluka o vrijednosti komunalnog boda

28-11-2018
Odluka o vrijednosti komunalnog bodaODLUKA o VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG BODA.pdf...

Opširnije


Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020.-godina

30-10-2018
Strategija izjednačavanja  mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020.-godinaStrategija-izjednacavanja-mogucnosti-za-osobe-s-invaliditetom-2017.-2020.-godina -Nova Kapela.pdf...

Opširnije


1 2 3  Sljedeća >>