Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdluka o komunalnom redu - 18. veljače 2020. godine

19-02-2020
Odluka o komunalnom redu  - 18. veljače 2020. godine Odluka o komunalnom redu - 18.2.2020.pdf ...

Opširnije


Odluka o III. Izmjenama i dopunama Stauta

19-02-2020
Odluka o III. Izmjenama i dopunama Stauta  Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta - 18.veljace 2020..pdf...

Opširnije


ODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI

17-02-2020
ODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI Odluka o provedbi mjera suzbijanja stetnika u 2020. godini.pdf ...

Opširnije


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2020

11-02-2020
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2020 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara 2020.pdf ...

Opširnije


Program mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020.

27-01-2020
Program mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020. Program mjera i provedbeni Plan DDD mjere 2020 za podrucje opcine Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Plan prijma u službu u Općinu Nova Kapela za 2020. godinu

30-12-2019
Plan prijma u službu u Općinu Nova Kapela za   2020. godinu Plan prijma u sluzbu 2020.pdf ...

Opširnije


PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020

04-12-2019
PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020 PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020.pdf ...

Opširnije


Registar komunalne infrastrukture Općine Nova Kapela- 2019.

02-08-2019
Registar komunalne infrastrukture Općine Nova Kapela- 2019. Nerazvrstane ceste -  2019.xlsx Javne prometne povrsine -  2019.xlsx Javne zelene povrsine - 2019.xlsx Gradevine i uredaji javne namjene - 2019.xlsx Groblja i krematoriji...

Opširnije


PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA #2019.

18-04-2019
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA #2019.PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA - 2019.pdf...

Opširnije


Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta 30.sijecnja i 7. lipnja 2018. godine

31-01-2019
Odluke o  Izmjenama i dopunama Statuta 30.sijecnja i 7. lipnja 2018. godineOdluke o Izmjenama i dopunama Statuta  :   30.1.2018 i 07.06.2018.pdf...

Opširnije


1 2 3 4  Sljedeća >>