Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrStrategija Općine Nova Kapela 2018. - 2027.

08-06-2018
Strategija Općine Nova Kapela 2018. - 2027.Strategija razvoja Općine Nova Kapela -2018 - 2027.pdf...

Opširnije


Javni uvid u nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine

02-10-2017
Javni uvid u nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje  od 2017. do 2022.godineNacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela : 2017-2022.pdf Plan gospodarenja otpadom Opcina Nova Kapela.pdf...

Opširnije


Odluka o osnovici za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nove Kapele

28-09-2017
Odluka  o osnovici za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nove KapeleOdluka o koeficijentu plaća -- 28.09.2017.pdf...

Opširnije


PROSTORNI PLAN

10-07-2017
PROSTORNI PLAN...

Opširnije


Odluka o komunalnom redu

31-05-2016
Odluka o komunalnom reduOdluka_o_ komunalnom_redu - Opcine Nova Kapela.pdf...

Opširnije


Program ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.godine

25-05-2016
Program ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.godine  Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. godine.pdf...

Opširnije


INFORMACIJU o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.

13-04-2016
INFORMACIJU o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.  Temeljem članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 2. Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela KLASA: 302-02/15-01/01; URBROJ: 2178/20-01-01-15-1 od 12.ožujka 2015.godine ,članka 5. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) te članka članka 47. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 04/14), načelnik Općine Nova Kapela objavljuje:   INFORMACIJU ...

Opširnije


Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

19-11-2015
Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova KapelaOdluka o davanju na koristenje javnih povrsina i drugih nekretnina u vlasnistvu Opcine Nova Kapela .pdf...

Opširnije


Odluka o 1.Izmjenama prostornog plana općine Nova Kapela

03-08-2015
Odluka o 1.Izmjenama prostornog plana općine Nova KapelaOdluka o 1.Izmjenama prostornog plana-Općinsko vijeće- 12. sjednica 31. srpnja 2015..pdf...

Opširnije


Odluka o korištenju Hrvatskog doma u Novoj Kapeli

14-07-2014
Odluka o  korištenju Hrvatskog doma u Novoj KapeliODLUKA O KORIšTENJU HRVATSKOG DOMA .pdf...

Opširnije


1 2  Sljedeća >>