Registar komunalne infrastrukture Općine Nova Kapela

  • 09.07.2020.

Nerazvrstane ceste.xlsx Javne prometne povrsine.xlsx Javne zelene povrsine.xlsx ...

Opširnije

Odluka o komunalnom redu - 18. veljače 2020. godine

  • 19.02.2020.

Odluka o komunalnom redu - 18.2.2020.pdf ...

Opširnije

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Stauta

  • 19.02.2020.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta - 18.veljace 2020..pdf...

Opširnije

ODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI

  • 17.02.2020.

Odluka o provedbi mjera suzbijanja stetnika u 2020. godini.pdf ...

Opširnije

Ugovori #2019.

  • 14.02.2020.

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE - 2019.xls...

Opširnije

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2020

  • 11.02.2020.

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara 2020.pdf ...

Opširnije

Program mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020.

  • 27.01.2020.

Program mjera i provedbeni Plan DDD mjere 2020 za podrucje opcine Nova Kapela.pdf ...

Opširnije

Plan prijma u službu u Općinu Nova Kapela za 2020. godinu

  • 30.12.2019.

Plan prijma u sluzbu 2020.pdf ...

Opširnije

PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020

  • 04.12.2019.

PLAN DJELOVANJA U PODRUCJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA 2020.pdf ...

Opširnije

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA #2019.

  • 18.04.2019.

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA NOVA KAPELA - 2019.pdf...

Opširnije